აკადემიური პერსონალი

ფილოსოფია/ქრისტიანული ფილოსოფია
თენგიზ ირემაძე - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
ლალი ზაქარაძე - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
უდო რაინჰოლდ იეკი - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
ჰელმუტ შნაიდერი - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
გიორგი ხუროშვილი - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
მანანა სანაია - ფილოსოფიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
ნიკოლოზ კოპალეიშვილი - ფილოსოფოსი, ასისტენტ-პროფესორი
ბესიკ მაშავა - ფილოსოფოსი, ასისტენტ-პროფესორი
დეკანოზი ნიკოლოზ კორძახია - ფილოსოფიის დოქტორანტი, ასისტენტი
თეა ვადაქარია - ფილოსოფიის დოქტორანტი, ასისტენტი
რუსუდან ზოიძე - ფილოსოფიის დოქტორანტი, ასისტენტი
გიორგი ჭანიძე - ფილოსოფიის დოქტორანტი, ასისტენტი
 
თეოლოგია
მიტროპოლიტი გრიგოლი - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
არქიმანდრიტი დიონისე გვიმრაძე - ასისტენტ-პროფესორი
დეკანოზი ამბროსი ხოშტარია - ასისტენტ-პროფესორი
მღვდელი სვიმონ ბუკია - ასისტენტ-პროფესორი

 

სოციალური მეცნიერებები
მიხეილ გოგატიშვილი - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
ირაკლი კახიძე - სოციოლოგი, ასოცირებული პროფესორი  
გიორგი კაპანაძე - ფილოსოფოსი, ასისტენტ-პროფესორი 
ნანა ბოკუჩავა - ფსიქოლოგი, ასისტენტი
ირინა კვარაცხელია - ფსიქოლოგი, ასისტენტი
 
ფილოლოგია
ნარგიზ თავართქილაძე - ასოცირებული პროფესორი
ნანა გალდავა - ასისტენტ-პროფესორი
ელენა ფარღალავა - ასისტენტ-პროფესორი
ზაზა ჭანტურია - ფილოლოგი, ასისტენტი