ეკა დათიაშვილი

 

ფსიქოლოგი, ასისტენტ-პროფესორი

განათლება:

2017 წ.-დან დღემდე - სწავლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სადოქტორო პროგრამა „ორგანიზაციული და პერსონალური განვითარება“.

2019-2020 წწ. - IDC / International Development Center - პოზიტიური ფსიქოთერაპიის სასწავლო პროგრამა.

2015 წ. - Goethe-Institut - Kursbezeichnung B2.

2013-2015 წწ. - ორგანიზაციის განვითარებისა და კონსულტირების მაგისტრი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2009-2013 წწ. - ბაკალავრი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

პედაგოგიური გამოცდილება:

2022 წლიდან: ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი. „ფსიქოლოგიური კონსულტირება“, მოწვეული ლექტორი, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

2019 წლიდან: მოწვეული ლექტორი, თბილისის ღია უნივერსიტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

2019 წ.-დან დღემდე: პოზიტიური ფსიქოკონსულტანტი.

2017–2020 წწ. - სამედიცინო კორპორაცია „ევექსი“, სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი.

2016–2017 წწ. - სამედიცინო კორპორაცია „ევექსი“, სასწავლო პროცესების განვითარების უმცროსი სპეციალისტი.

2015–2016 წწ. - საკონსულტაციო ორგანიზაცია „PMSG“, ორგანიზაციის კონსულტანტი.

2012 წ. – „სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი“ - ინტერვიუერი.

2010 წ. – „ეისითი კვლევა“ - ინტერვიუერი.