უნივერსიტეტის შესახებ

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2015 წლის 14 დეკემბრის გადაწყვეტილებით, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტს მიენიჭა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების, უნივერსიტეტის სტატუსი. აქედან გამომდინარე, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი ახორციელებს ბაკალავრიატის („თეოლოგია“), მაგისტრატურისა („ქრისტიანული ფილოსოფია“) და დოქტორანტურის („ქრისტიანული ფილოსოფია“) საგანმანათლებლო პროგრამებს.

იხ. ვრცლად:

  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება