ბესიკ მაშავა

ფილოსოფოსი, ასისტენტი 

დაიბადა 1986 წელს ქ. რუსთავში. 2003-2007 წწ. სწავლობდა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტზე, რომლის დასრულების შემდეგაც მიენიჭა საინჟინრო მეცნიერებათა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. 

2009-2013 წწ. სწავლობდა ფოთის წმ. გრიგოლ ღვთისმეტყველის სასულიერო სემინარიაში, საღვთისმეტყველო ფაკულტეტზე, რომლის დასრულების შემდეგაც მიენიჭა მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო მეცნიერების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი თეოლოგიის სპეციალიზაციით.

2016-2018 წლებში სწავლობდა ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ქრისტიანული ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამაზე, 2018 წელს დაიცვა სამაგისტრო ნაშრომი თემაზე „სულის შესახებ მოძღვრება ანტონ ბაგრატიონის ნაშრომში სპეკალი“ და მიენიჭა ქრისტიანული ფილოსოფიის მაგისტრის ხარისხი.

2018 წელს ჩაირიცხა ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ქრისტიანული ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამაზე, სადოქტორო ნაშრომის თემა: „თეოდორე აბუკურას ფილოსოფიური თეოლოგია“ (ხელმძღვანელი: პროფ. თ. ირემაძე).

კვლევის ინტერესები: ბიზანტიური ფილოსოფია და ღვთისმეტყველება, შუა საუკუნეების ქართული ფილოსოფია და ახალი დროის ქართული ფილოსოფია.