ბექარი ტრიანტაფილლუ

 

ფსიქოლოგი, ასისტენტ-პროფესორი

განათლება:

2017 წლიდან დღემდე: დოქტორანტი ფსიქოლოგიის დარგში, ათენის კაპოდისტრიას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2013-2018 წწ.: საბერძნეთის ანალიტიკური ინსტიტუტი, პიროვნული, ჯგუფური და ოჯახური ფსიქოანალიზი.

2010-2016 წწ. ფსიქოლოგიის მაგისტრი: ათენის კაპოდისტრიას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამაგისტრო ნაშრომის თემა: „არის თუ არა მეორე ქორწინება თერაპია განქორწინებისა“.

2004-2010 წწ. ბაკალავრი: ათენის კაპოდისტრიას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2001-2003 წწ.: საქართველოს ტექნიკური უნიერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი.

პედაგოგიური გამოცდილება:

2019 წლიდან: საბერძნეთის ანალიტიკური, ჯგუფური და ოჯახური ფსიქოთერაპიის საგანმანათლებლო ინსტიტუტის ლექტორი და მუდმივი წევრი.

2017 წლიდან: ათენის კაპოდისტრიას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული მეცნიერ-თანამშრომელი და ტრენერი „დამატებითი დისტანციური განათლების ელექტრონული სწავლების პროგრამაში“; კურსები: „რელიგია და ფსიქოანალიზი“, „რელიგიის ფსიქოლოგია“.

2010-2021 წწ.: პროფესორ მარიოს ბეღზოსის ასისტენტი – ათენის კაპოდისტრიას სახელობის უნივერსიტეტი. სპეციალიზაცია - ფსიქოლოგია.

სამუშაო გამოცდილება:

2017 წლიდან: Μέλος - International Association for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP), International Family Therapy Association (IFTA), წევრი, ჯგუფური ფსიქოთერაპიისა და ჯგუფური პროცესების საერთაშორისო ასოციაცია (IAGP), საოჯახო თერაპიის საერთაშორისო ასოციაცია (IFTA).

2015 წლიდან: ათენში პირადი კაბინეტი - ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი.

2015-2018 წწ.: Συνθεραπευτής στο Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης & Προσωπικής Ανάπτυξης (ΚΕ.ΨΥ.ΠΑ.) σε Ομαδικές Ψυχοθεραπείες & σε Βιωματικά Σεμινάρια Ψυχολογίας, თანათერაპევტი ფსიქოლოგიური მხარდაჭერისა და პიროვნული განვითარების ცენტრში (KE.PSY.PA.) ჯგუფური ფსიქოთერაპიისა და ექსპერიმენტალური ფსიქოლგიის სემინარები.

2016-2019 წწ.: ჯგუფური და ოჯახური ფსიქოთერაპიული მხარდაჭერის უზრუნველყოფა ათენის კლინიკაში და პროგრამაში „უფასო სამედიცინო დახმარება ქართული დიასპორისთვის“.

პროფესიული განვითარება:

ოქტომბერი, 2021 წ.: მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია „ფსიქოანალიზი და ჯგუფი - კონფლიქტები და ცვლილებები ჯგუფებსა და ინსტიტუტებში“.

დეკემბერი, 2020 წ.: პირველი ყოველწლიური პანელინიური ინტერდისციპლინარული კონფერენცია თემაზე: „თავის ტვინი და გონება“.

მაისი, 2019 წ.: მე-10 საერთაშორისო სიმპოზიუმი P.MARTY თემაზე: „ფსიქოსომატური და ყოველდღიური დისკომფორტი კულტურაში“.

აპრილი, 2019 წ.: საბერძნეთის ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის საზოგადოების XVI სიმპოზიუმი თემაზე: „ქალის სექსუალობა - კვლავ ბნელი კონტინენტი?“.

აპრილი, 2019 წ.: P.T.D.E-ს სამეცნიერო კონფერენცია E.K.P.A. თემაზე „მოზარდობის ხანა“.

ნოემბერი, 2018 წ.: საბერძნეთის ფსიქოანალიტიკური საზოგადოების მე-12 კონფერენცია თემაზე: „სქესი, გენდერი, ბისექსუალობა“.

სექტემბერი, 2017 წ.: თბილისში გამართული საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „მედეა მსოფლიო მხატვრულ კულტურაში“; მოხსენების პრეზენტაცია სახელწოდებით: „ფსიქოანალიტიკური მიდგომა მედეას მითისადმი“.

ნოემბერი, 2017 წ.: E.P.E-ის მე-11 კონფერენცია თემაზე „გლოვა და დეპრესია“.

აპრილი, 2017 წ.: საბერძნეთის ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის საზოგადოების მე-15 სიმპოზიუმი თემაზე: „ისტორიის გამეორება თუ ახალი გამოცდილება? წარსული და აწმყო ფსიქოანალიტიკურ პროცესში“.

ნოემბერი, 2015 წ.: მე-9 E.P.E კონფერენცია თემაზე „კასტრაცია“.

მარტი, 2015 წ.: საბერძნეთის ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის საზოგადოების XIV სიმპოზიუმი თემაზე „ნარცისიზმი: 100 წლის შემდეგ“.

ნოემბერი, 2014 წ.: სპეციალური ფსიქიატრიული საავადმყოფოების მე-3 პანელინური ინტერდისციპლინური კონფერენცია, სერიოზული ფსიქიკური აშლილობის ჰოლისტიკური მკურნალობის 1-ლი კონფერენცია.

2012-2013 წწ.: ათენის კაპადოსტრიას სახელობის ეროვნული უნივერსიტეტის ასპირანტებისა და დოქტორანტების სტუდენტური კავშირის თავმჯდომარე.

2012-2013 წ.: ECDL-ის პროგრესის სერთიფიკატი.

მაისი, 2013 წ.: სასულიერო სასწავლებლების დეკანატთა კონფერენცია სახელწოდებით: „ბალკანური ომები (1912-1913 წწ.)“.

აპრილი, 2013 წ.: საბერძნეთში სიღარიბის შემცირების მიზნით ინდივიდების კვლევისა და მხარდაჭერის პანელინური ასოციაციის I საერთაშორისო კონფერენცია „Status of life“ სათაურით: „სიღარიბე და მისი შედეგები - ფსიქიკური ქცევები და აშლილობები მოზარდებსა და მოზრდილებში“.

აპრილი, 2013 წ.: ათენის კაპოდისტრიას სახელობის ეროვნული უნივერსიტეტის თეოლოგიის სკოლის თეოლოგიური კონფერენცია სათაურით: „ისინი მეტ თაყვანს სცემდნენ შენობას, ვიდრე აღმშენებელს - ღვთაებრივი ჭეშმარიტების მუტაცია და აღმშენებლის გაღმერთება". მონაწილეობა კათედრის კურსდამთავრებულთა და სასულიერო ასოციაციის დირექტორთა კონფერენციაში.

ივნისი, 2012 წ.: ათენის კაპოდისტრიას სახელობის ეროვნული უნივერსიტეტის სასულიერო სკოლის დიპლომშემდგომი გადამზადების საღვთისმეტყველო დირექტორთა საბჭოს ორდღიანი შეხვედრა, სახელწოდებით: „სიკვდილი და აღდგომა ღვთისმეტყველებაში და ეკლესიის ცხოვრებაში“.

მაისი, 2012 წ.: საბერძნეთის ეკლესიის მართლმადიდებლური ცენტრის საგანმანათლებლო პოლიტიკის ინსტიტუტის ეგიდით ორგანიზებული საშუალო სკოლის მასწავლებელთა 20-საათიანი ტრენინგ-სემინარი თემაზე: „ახალი სასწავლო პროგრამები რელიგიაში“.

მაისი, 2012 წ.: მონაწილეობა ათენის კაპოდისტრიას სახელობის ეროვნული უნივერსიტეტის საღვთისმეტყველო სკოლის თეოლოგიის კათედრის დიპლომისშემდგომი სტუდენტური სასულიერო დირექტორთა საბჭოს ორდღიანი შეხვედრა, სახელწოდებით: „ღვთაებრივი ეკონომიკიდან - ეკლესიის ეკონომიკამდე“, მოხსენება თემაზე: „ეკლესიის ეკონომიკა პასტორალური ფსიქოლოგიის თვალსაზრისით“.

აპრილი, 2012 წ.: ათენის კაპოდისტრიას სახელობის ეროვნული უნივერსიტეტის საღვთისმეტყველო სკოლის თეოლოგიის ასპირანტურის სასულიერო ასოციაციის დირექტორთა საბჭოს კონფერენცია, სახელწოდებით: „თეოლოგები ახალ ლიცეუმში: პროფესიული სერტიფიცირება და ახალი ორიენტირები“.

მარტი, 2012 წ.: ათენის კაპოდისტრიას სახელობის ეროვნული უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სახელწოდებით: „თეოლოგიური კვლევები და ეკუმენიზმი განსაკუთრებული მითითებით, მართლმადიდებლური ეკლესიის მონაწილეობით ქრისტიანთა შორის დიალოგსა და მათ მომავალზე“.

დეკემბერი, 2011 წ.: ათენის კაპოდისტრიას სახელობის ეროვნული უნივერსიტეტის საღვთისმეტყველო სკოლის თეოლოგიის დეპარტამენტის ასპირანტურის სასულიერო ასოციაციის დირექტორთა საბჭოს კონფერენცია სათაურით: „მორწმუნენო, ვნახოთ სად იშვა ქრისტე“.

დეკემბერი, 2010 წ.: არასამთავრობო ორგანიზაცია „ეგეოსის სახელმწიფოს“ საერთაშორისო სიმპოზიუმი, სახელწოდებით: „კულტურული და ტურისტული თანამშრომლობა საბერძნეთსა თურქეთს შორის სოლიდარული კულტურის ფარგლებში“.

დეკემბერი, 2006 წ.: სამეცნიერო კონფერენცია-ფორუმი, ფესტივალ „STUDENT 2006“-ის ფარგლებში, სათაურით: „ისტორიული თეოლოგია: ისტორიული ზღაპარი თუ რეალური მოვლენები“.