ნანა გალდავა

ფილოლოგი, ასისტენტ-პროფესორი

2002 წელს დაამთავრა სოხუმის აკად. ი. ვეკუას სახელობის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულებით.

2001-2004 წლებში იყო ქ. ფოთის მე-2 საჯარო სკოლასთან არსებული გიმნაზიის ინგლისური ენის მასწავლებელი.

2011-2012 წლებში არასამთავრობო ორგანიზაციაში ,,სამოქალაქო განვითარებისა და ინტეგრაციის ცენტრი“ ასწავლიდა ინგლისურ ენას.

2013 წლიდან არის „აქსეს“ პროგრამის ინგლისური ენის მასწავლებელი.

2014 წლიდან არის ფოთის წმ. ნიკოლოზის სახელობის სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებელი.

2015 წლიდან არის ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი ფილოლოგიის მიმართულებით.