ირაკლი კახიძე

სოციოლოგი, ასოცირებული პროფესორი

დაიბადა ქ. თერჯოლაში 1983 წელს. 2001 წელს დაამთავრა თერჯოლის N 2 საშუალო სკოლა, 2002 წელს ჩააბარა ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც 2006 წელს დაამთავრა (სოციოლოგის კვალიფიკაციით).

2007-2009 წლებში სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაზე სპეციალობით სოციოლოგია. 2009 წელს წარმატებით დაიცვა სამაგისტრო ნაშრომი თემაზე „პოლიტიკური ლიდერის იმიჯის კონსტრუირება და ელექტორალური მოქმედების თავისებურებები“.

2009-2014 წლებში იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულებით.

2011 წლიდან არის საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის ბიუროს უფროსი და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ლექტორი სოციოლოგიის მიმართულებით.

2013 წლიდან არის კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი სოციოლოგიის მიმართულებით.

2015 წლიდან სწავლობს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამაზე.

2015 წლიდან არის ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და ამავე უნივერსიტეტის კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი არქივის მეცნიერ-თანამშრომელი.

ირაკლი კახიძის კვლევისა და სწავლების სფეროებია: სოციოლოგიის კვლევის მეთოდები, პოლიტიკური სოციოლოგია, ძალაუფლების სოციოლოგია, ინფორმაციული საზოგადოების სოციოლოგია და სოციალური მედია.

 

გამოქვეყნებული ნაშრომები

მონოგრაფიები (ავტორი/თანაავტორი):

სტატიები:

  • „პოლიტიკური ლიდერი და ელექტორალური მოქმედების თავისებურებები საქართველოში“, კრებულში: „მედია, პოლიტიკა, საზოგადოება. სოციალურ მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები“, რედაქტორი ა. ბერძენიშვილი, თბილისი: გამომცემლობა „უნივერსალი“,  2011, გვ. 72-96.
  • „ინფორმაციული საზოგადოების არსი და მისი ძირითადი თავისებურებები“, „უფლის ციხე“, საქართველოს საპატრიარქოს ჟურნალი, თბილისი, 2016.
  • „Social media perspectives in informational society“, in: European Scientific Journal, 2016.