ირინა კვარაცხელია

ფსიქოლოგი, ასისტენტი

განათლება:

2017-2019 წწ. ფსიქოლოგიის მაგისტრი: ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სპეციალიზაცია: ქრისტიანული ფსიქოლოგია. სამაგისტრო ნაშრომის თემა: „მართლმადიდებლობა და ინფორმაციული საზოგადოების გამოწვევები“, ხელმძღვანელი - ასოც. პროფესორი ირაკლი კახიძე

2007-2014 წწ. ბაკალავრი: ააიპ საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია, ქრისტიანული ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

2021 წლიდან: ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ასისტენტი ქრისტიანული ფსიქოლოგიის მიმართულებით

2019 წლიდან: სოციალური კვლევების ლაბორატორიის ასისტენტი

2016 წლიდან: ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის გამგე.

2015-2016 წწ.: სს „ლიბერთი ბანკის“ გაყიდვების მენეჯერი

2013-2015 წწ.: სს „რესპუბლიკა ბანკის“ გაყიდვების მენეჯერი