ნიკოლოზ კოპალეიშვილი

                                                                                                                               
ფილოსოფოსი, ასისტენტი 

2011-2015 წლებში სწავლობდა ქ. ბათუმის წმ. იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის სასულიერო სემინარიაში, 2015 წელს მიენიჭა თეოლოგიის ბაკალავრის ხარისხი. 

2016-2018 წლებში სწავლობდა ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ქრისტიანული ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამაზე, 2018 წელს დაიცვა სამაგისტრო ნაშრომი თემაზე „იოანე პეტრიწის ქრისტიანული ფილოსოფიის ქვაკუთხედი: ერთი, ღმერთი, მყოფი და სიმრავლე“ და მიენიჭა ქრისტიანული ფილოსოფიის მაგისტრის ხარისხი.

2017 წლიდან არის ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივის დირექტორის თანაშემწე და ამავე უნივერსიტეტის ასისტენტი ქრისტიანული ფილოსოფიის მიმართულებით.

2018 წელს ჩაირიცხა ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ქრისტიანული ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამაზე, სადოქტორო ნაშრომის თემა: „ნეტარი ავგუსტინეს ფილოსოფიური ანთროპოლოგია“ (ხელმძღვანელი: პროფ. თ. ირემაძე).

მუშაობს ქრისტიანული ფილოსოფიის კლასიკურ და თანამედროვე პრობლემებზე, ფსალმუნთა ფილოსოფიური ინტერპრეტაციის შესახებ, შუა საუკუნეებისა და ახალი დროის ქართული ფილოსოფიის აქტუალურ საკითხებზე.

გამოქყვეყნებული ნაშრომები

თარგმანი:

  • ჟაკ მარიტენი, „ფილოსოფოსი ქალაქში“, სამეცნიერო სერია: „აღმოსავლეთი და დასავლეთი - კულტურათა დიალოგი“, ტ. 7, გამომცმელობა „ნეკერი“, თბილისი, 2018.