ნიკოლოზ კოპალეიშვილი

                                                                                                                               
ფილოსოფიის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი

2011-2015 წლებში სწავლობდა ქ. ბათუმის წმ. იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის სასულიერო სემინარიაში, 2015 წელს მიენიჭა თეოლოგიის ბაკალავრის ხარისხი. 

2016-2018 წლებში სწავლობდა ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ქრისტიანული ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამაზე, 2018 წელს დაიცვა სამაგისტრო ნაშრომი თემაზე „იოანე პეტრიწის ქრისტიანული ფილოსოფიის ქვაკუთხედი: ერთი, ღმერთი, მყოფი და სიმრავლე“ და მიენიჭა ქრისტიანული ფილოსოფიის მაგისტრის ხარისხი.

2017 წლიდან არის ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივის დირექტორის თანაშემწე და ამავე უნივერსიტეტის ასისტენტი ქრისტიანული ფილოსოფიის მიმართულებით.

2021 წლიდან არის ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი ქრისტიანული ფილოსოფიის მიმართულებით. 

2018-2022 წლებში სწავლობდა ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ქრისტიანული ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამაზე, 2022 წელს დაიცვა სადოქტორო ნაშრომი თემაზე: „ნეტარი ავგუსტინეს ფილოსოფიური ანთროპოლოგია“ (ხელმძღვანელი: პროფ. თ. ირემაძე) და მიენიჭა ფილოსოფიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 

მუშაობს ქრისტიანული ფილოსოფიის კლასიკურ და თანამედროვე პრობლემებზე, ფსალმუნთა ფილოსოფიური ინტერპრეტაციის შესახებ, შუა საუკუნეებისა და ახალი დროის ქართული ფილოსოფიის აქტუალურ საკითხებზე.

გამოქვეყნებული ნაშრომები

წიგნები:

 1. ნეტარი ავგუსტინეს ფილოსოფიური ანთროპოლოგია. თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2023.
 2. წმ. ქეთევანი. მოწამე-მონარქის სახე ქართულ აზროვნებაში. თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2022.

 

სამეცნიერო სტატიები:

 1. გიორგი ავალიშვილი, იხ.: ქართული ფილოსოფიისა და თეოლოგიის ენციკლოპედია, მთავარი რედაქტორები თ. ირემაძე, გ. ხუროშვილი, 2023 წ. 
 2. მიტროპოლიტი კალისტე უეარი, იხ.: ქართული ფილოსოფიისა და თეოლოგიის ენციკლოპედია, მთავარი რედაქტორები თ. ირემაძე, გ. ხუროშვილი, 2023 წ. 
 3. მიტროპოლიტი იოანე ზიზიულასი, იხ.: ქართული ფილოსოფიისა და თეოლოგიის ენციკლოპედია, მთავარი რედაქტორები თ. ირემაძე, გ. ხუროშვილი, 2023 წ. 
 4. მაკარი მესხი, იხ.: ქართული ფილოსოფიისა და თეოლოგიის ენციკლოპედია, მთავარი რედაქტორები თ. ირემაძე, გ. ხუროშვილი, 2022 წ. 
 5. მაკარი დიდი (მეგვიპტელი), იხ.: ქართული ფილოსოფიისა და თეოლოგიის ენციკლოპედია, მთავარი რედაქტორები თ. ირემაძე, გ. ხუროშვილი, 2022 წ. 
 6. ილარიონ ქართველი. იხ.: ქართული ფილოსოფიისა და თეოლოგიის ენციკლოპედია, მთავარი რედაქტორები თ. ირემაძე, გ. ხუროშვილი, 2022 წ. 
 7. კირილე ალექსანდრიელი, იხ.: ქართული ფილოსოფიისა და თეოლოგიის ენციკლოპედია, მთავარი რედაქტორები თ. ირემაძე, გ. ხუროშვილი, 2022 წ. 
 8. თეოფილე ხუცესმონაზონი, იხ.: ქართული ფილოსოფიისა და თეოლოგიის ენციკლოპედია, მთავარი რედაქტორები თ. ირემაძე, გ. ხუროშვილი, 2022 წ. 
 9. ევაგრე პონტოელი, იხ.: ქართული ფილოსოფიისა და თეოლოგიის ენციკლოპედია, მთავარი რედაქტორები თ. ირემაძე, გ. ხუროშვილი, 2022 წ. 
 10. ღმერთის არსებობის არგუმენტები ქართულ აზროვნებაში, იხ.: ქართული ფილოსოფიისა და თეოლოგიის ენციკლოპედია, მთავარი რედაქტორები თ. ირემაძე, გ. ხუროშვილი, 2021 წ. 
 11. ტრიადა, იხ.: ქართული ფილოსოფიისა და თეოლოგიის ენციკლოპედია, მთავარი რედაქტორები თ. ირემაძე, გ. ხუროშვილი, 2021 წ. 
 12. ჩახრუხაძე, იხ.: ქართული ფილოსოფიისა და თეოლოგიის ენციკლოპედია, მთავარი რედაქტორები თ. ირემაძე, გ. ხუროშვილი, 2021 წ. 
 13. დიალოგური ფილოსოფია, იხ.: ქართული ფილოსოფიისა და თეოლოგიის ენციკლოპედია, მთავარი რედაქტორები თ. ირემაძე, გ. ხუროშვილი, 2021 წ. 
 14. ქრისტიანობის შეხვედრა ნეოპლატონიზმთან: ნეტარი ავგუსტინეს მოძღვრება სიყვარულის შესახებ, კრებულში: ინტერდისციპლინური კვლევები ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში. ფილოსოფია, ისტორია, ფილოლოგია, ფსიქოლოგია, პოლიტიკური მეცნიერება, რედაქტორები: თ. ირემაძე, გ. ხუროშვილი, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2020 წ., გვ. 19-24.
 15. ნეტარი ავგუსტინეს ფილოსოფიური განაზრებანი სამების მეორე პირის შესახებ, კრებულში: ქრისტიანული ფილოსოფიის სათავეებთან, კლიმენტ ალექსანდრიელი, კაბადოკიელი მამები, გაიუს მარიუს ვიქტორინუსი, ნეტარი ავგუსტინე, ბოეციუსი, რედაქტორები: თ. ირემაძე, ჰ. შნაიდერი, გ. ხუროშვილი, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2019 წ., გვ. 75-88.

 

საარქივო მასალის გამოცემა:

 1. გიორგი ცინცაძე, გამოცხადება, გამოსაცემად მოამზადა ნ. კოპალეიშვილმა, ჟურნალში: „უფლის ციხე“, #5 (თბილისი, 2019 წ.), გვ. 28-31.

 

რეცენზიები:

 1. ნეტარი ავგუსტინე - ქრისტიანობის მასწავლებელი (რეცენზია), იხ.: პეტრიწის პორტალი http://petritsiportal.ge/ka/article/42
 2. ალვინ პლანტინგა: ღმერთი, თავისუფლება, ბოროტება (რეცენზია), იხ.: პეტრიწის პორტალი http://petritsiportal.ge/ka/article/95

 

თარგმანები:

 1. ჯ. რინალდი - ჯოსაია როისი აბსოლუტისა და ინდივიდის შესახებ, ინგლისურიდან თარგმნა ნიკოლოზ კოპალეიშვილმა, რედაქტორი: თენგიზ ირემაძე, თბილისი: „ნეკერი“, 2023 წ.
 2. ვ. ზენკოვსკი, ქრისტიანული ფილოსოფიის იდეა, კრებულში: ნარკვევები ქრისტიანულ ფილოსოფიაში, რედაქტორ-შემდგენელი თ. ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2021 წ., გვ. 17-50.
 3. გ. მარსელი, ფილოსოფოსის პასუხისმგებლობა თანამედროვე სამყაროში, წიგნში: ვ. ბენიამინი, თეოლოგიურ-პოლიტიკური ფრაგმენტი, თ. ირემაძე, განაზრებანი ვალტერ ბენიამინის პოლიტიკურ თეოლოგიაზე, გ. მარსელი, ფილოსოფოსის პასუხისმგებლობა თანამედროვე სამყაროში, თბილისი: „ნეკერი“, 2020 წ., გვ. 20-61.
 4. წმიდა თეოფანე დაყუდებული, როგორ შევითვისოთ სიტყვა ღვთისა, ჟურნალში: „უფლის ციხე“, # 5 (თბილისი, 2019 წ.), გვ. 5-7.
 5. ნეტარი ავგუსტინე, სამების შესახებ (V წიგნი), კრებულში: ქრისტიანული ფილოსოფიის სათავეებთან, კლიმენტ ალექსანდრიელი, კაბადოკიელი მამები, გაიუს მარიუს ვიქტორინუსი, ნეტარი ავგუსტინე, ბოეციუსი, რედაქტორები: თ. ირემაძე, ჰ. შნაიდერი, გ. ხუროშვილი, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2019 წ., გვ. 120-163.
 6. არქიმანდრიტი სოფრონი (სახაროვი), რწმენის შესახებ, ჟურნალში: „უფლის ციხე“, # 5 (თბილისი, 2019 წ.), გვ. 8-16.
 7. ჟ. მარიტენი, ფილოსოფოსი ქალაქში, წიგნში: ჟ. მარიტენი, ფილოსოფოსი ქალაქში, თ. ირემაძე, ფილოსოფია და მსოფლსიბრძნე, თბილისი: „ნეკერი“, 2018 წ., გვ. 7-24.
 8. მიტროპოლიტი ანტონი სუროჟელი, ქრისტეს აღდგომის შესახებ, იხ.: პეტრიწის პორტალი http://petritsiportal.ge/ka/article/125
 9. არქიმანდრიტ სოფრონის (სახაროვი) მიმოწერა დეკანოზ გიორგი ფლოროვსკისთან, იხ.: პეტრიწის პორტალი http://petritsiportal.ge/ka/article/115
 10. დეკანოზი ვასილი ზენკოვსკი, გ. ვ. ფლოროვსკი - IV საუკუნის აღმოსავლელი მამები, იხ.: პეტრიწის პორტალი http://petritsiportal.ge/ka/article/110
 11. ა. ნ. უაითჰედი, ფაქტი და ფორმა, იხ.: პეტრიწის პორტალი http://petritsiportal.ge/ka/article/99
 12. არქიმანდრიტი სოფრონი (სახაროვი), ღმერთი სიყვარულია, იხ.: პეტრიწის პორტალი http://petritsiportal.ge/ka/article/76
 13. თ. ადორნო, ფილოსოფიის შესაძლებლობის შესახებ, იხ.: პეტრიწის პორტალი http://petritsiportal.ge/ka/article/73
 14. მ. ბუბერი, მე და შენ (პირველი ფრაგმენტი), იხ.: პეტრიწის პორტალი http://petritsiportal.ge/ka/article/63
 15. მ. ბუბერი, მე და შენ (მეორე ფრაგმენტი), იხ.: პეტრიწის პორტალი http://petritsiportal.ge/ka/article/122