ზაზა ჭანტურია

ფილოლოგი, ასისტენტი

განათლება:

2002-2004 წწ. მაგისტრის დიპლომი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალიზაცია: ფილოლოგია. სამაგისტრო ნაშრომის თემა: „გმირის კონცეფცია ჯ. ქარჩხაძის „ქარავანისა“ და კ. კიზის „ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინას“ მიხედვით.

1996-2000 წწ. ბაკალავრის დიპლომი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი.

პედაგოგიური გამოცდილება:

2011-2014 წწ.: წმ. ნიკოლოზის ზ/ს საშუალო სკოლის დირექტორი.

2009-2010 წწ.: წმ. ნიკოლოზის ზ/ს საშუალო სკოლის სწავლების ხარისხის  მონიტორინგის ხელმძღვანელი.

2008-2009 წწ.: წმ. ნიკოლოზის ზ/ს საშუალო სკოლის დირექტორის მოადგილე სასწავლო პროცესში.

2007-2008 წწ.: საქ. საპ. ფოთის წმ. ნიკოლოზის ზ/ს საშუალო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი.

2005-2006 წწ.: თსუ ფოთის ფილიალი - ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი.

2000-2001 წწ.: ქ. ფოთის N 6 საშუალო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი.

სამუშაო გამოცდილება:

2021 წლიდან: ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ასისტენტი ქართული ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით.

2016 წლიდან: ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი.

2011 წლიდან: ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო თეატრის ლიტერატურული ნაწილის უფროსი.

2005-2006 წწ.: არასამთავრობო ორგანიზაციის - ,,ნუგეში“ პროექტების კოორდინატორი.