სამეცნიერო სერია: აღმოსავლეთი და დასავლეთი - კულტურათა დიალოგი

ტ. 1: ჰელმუტ შნაიდერიძენ-ბუდიზმის ესთეტიკა. ვაბი-საბი და მშვენიერების ევროპული იდეა, გერმანულიდან თარგმნა გიორგი თავაძემ, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2012 წ., 48 გვ.

ჰელმუტ შნაიდერი – ძენ-ბუდიზმის ესთეტიკა. ვაბი-საბი და მშვენიერების ევროპული იდეა ჰელმუტ შნაიდერი – ძენ-ბუდიზმის ესთეტიკა. ვაბი-საბი და მშვენიერების ევროპული იდეა

  ჰელმუტ შნაიდერი – ძენ-ბუდიზმის ესთეტიკა.

 

ტ. 2: გიორგი თავაძე - რუკების ძალა. გელათი და კავკასიური ფილოსოფიის ცნება ინტერკულტურული ფილოსოფიის კონტექსტში, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“, 2013 წ., 52 გვ. 

 რუკების ძალა. გელათი და კავკასიური ფილოსოფიის ცნება ინტერკულტურული ფილოსოფიის კონტექსტში 

  რუკების ძალა

 

 ტ. 3: თენგიზ ირემაძე - პითაგორა კავკასიური ფილოსოფიის კონტექსტში, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“,  2014 წ., 64 გვ. 

 პითაგორა კავკასიური ფილოსოფიის კონტექსტში

  პითაგორა კავკასიური ფილოსოფიის კონტექსტში

 

ტ. 4: გიორგი ხუროშვილი - იერუსალიმი და ათენი. ინტერკულტურული და ინტერდისციპლინური კონტექსტი, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“,  2015 წ., 59 გვ.

 იერუსალიმი და ათენი. ინტერკულტურული და ინტერდისციპლინური კონტექსტი

  იერუსალიმი და ათენი

 

ტ. 5: თენგიზ ირემაძე - რელიგია - შემწყნარებლობა - სახელმწიფო, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“,  2016 წ., 36 გვ. 

 რელიგია - შემწყნარებლობა - სახელმწიფო

 

ტ. 6: გურამ თევზაძე - ებრაელ ფილოსოფოსთა ინტერპრეტაციები საქართველოში, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“,  2017 წ., 44 გვ. 

 ებრაელ ფილოსოფოსთა ინტერპრეტაციები საქართველოში

 

ტ. 7: ჟაკ მარიტენი - ფილოსოფოსი ქალაქში, ქართულად თარგმნა ნიკოლოზ კოპალეიშვილმა; თენგიზ ირემაძე - ფილოსოფია და მსოფლსიბრძნე,  თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“,  2018 წ., 47 გვ. 

 ჟაკ მარიტენი - ფილოსოფოსი ქალაქში; თენგიზ ირემაძე - ფილოსოფია და მსოფლსიბრძნე

 

ტ. 8: გიორგი ხუროშვილი - პლატონი ალ-ფარაბის პოლიტიკურ ფილოსოფიაში, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“,  2018 წ., 56 გვ. 

 გიორგი ხუროშვილი - პლატონი ალ-ფარაბის პოლიტიკურ ფილოსოფიაში