სამეცნიერო სერია: ფილოსოფია და თეოლოგია საქართველოში

ახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლები. XVIII საუკუნის მეორე ნახევრიდან XIX საუკუნის მეორე ნახევრამდე, რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2014 წ., 180 გვ.  

ახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლებიახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლები ახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლები

„ახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლები

 

ფილოსოფია და თეოლოგია შუა საუკუნეების საქართველოში, რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2016 წ., 220 გვ.

ფილოსოფია და თეოლოგია შუა საუკუნეების საქართველოშიფილოსოფია და თეოლოგია შუა საუკუნეების საქართველოში ფილოსოფია და თეოლოგია შუა საუკუნეების საქართველოში

 

მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი - იონა ხელაშვილის მეტაფიზიკური კონცეფცია, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2017 წ., 220 გვ.

ფილოსოფია და თეოლოგია შუა საუკუნეების საქართველოშიფილოსოფია და თეოლოგია შუა საუკუნეების საქართველოში იონა ხელაშვილის მეტაფიზიკური კონცეფცია