კატეგორია: ფილოსოფია და თეოლოგია საქართველოში

ახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლები. XVIII საუკუნის მეორე ნახევრიდან XIX საუკუნის მეორე ნახევრამდე, რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2014 წ., 180 გვ.  

ახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლებიახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლები ახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლები

„ახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლები

 

ფილოსოფია და თეოლოგია შუა საუკუნეების საქართველოში, რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2016 წ., 220 გვ.

ფილოსოფია და თეოლოგია შუა საუკუნეების საქართველოშიფილოსოფია და თეოლოგია შუა საუკუნეების საქართველოში ფილოსოფია და თეოლოგია შუა საუკუნეების საქართველოში

 

მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი - იონა ხელაშვილის მეტაფიზიკური კონცეფცია, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2017 წ., 220 გვ.

ფილოსოფია და თეოლოგია შუა საუკუნეების საქართველოშიფილოსოფია და თეოლოგია შუა საუკუნეების საქართველოში იონა ხელაშვილის მეტაფიზიკური კონცეფცია

 

უდო რაინჰოლდ იეკი - „ვახტანგ გორგასალი - ქრისტიანი ფილოსოფოსი მეფე“, რედაქტორები: მიტროპოლიტი გრიგოლი (ბერბიჭაშვილი), ლალი ზაქარაძე, თენგიზ ირემაძე; ინგლისურიდან თარგმნა გიორგი ხუროშვილმა. თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2019. 

 უდო რაინჰოლდ იეკი - „ვახტანგ გორგასალი - ქრისტიანი ფილოსოფოსი მეფე“

 

თენგიზ ირემაძე - შუა საუკუნეების ქართული ფილოსოფია. სისტემური მონახაზი მისი სპეციფიკის გასაგებად. თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2019 წ.

 შუა საუკუნეების ქართული ფილოსოფია

 

თენგიზ ირემაძე - ახალი დროის ქართული ფილოსოფია. სისტემური მონახაზი მისი სპეციფიკის გასაგებად. თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2020 წ.

 ახალი დროის ქართული ფილოსოფია

 

თენგიზ ირემაძე - იოანე პეტრიწის ფილოსოფია. თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2021 წ.

 იოანე პეტრიწის ფილოსოფია

 

გიორგი ხუროშვილი - პოლიტიკური თეოლოგია შუა საუკუნეების საქართველოში. თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2022.

 პოლიტიკური თეოლოგია შუა საუკუნეების საქართველოში

 

ნიკოლოზ კოპალეიშვილი, წმ. ქეთევანი. მოწამე-მონარქის სახე ქართულ აზროვნებაში. თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2022.

 წმ. ქეთევანი. მოწამე-მონარქის სახე ქართულ აზროვნებაში

 

თენგიზ ირემაძე - შალვა ნუცუბიძის ფილოსოფია. მოკლე სისტემურ-კრიტიკული ანალიზი. თბილისი: „ნეკერი“, 2023.

 შალვა ნუცუბიძის ფილოსოფია...