ბექა სხირტლაძე

 

ფსიქოლოგი, სოციოლოგი, მოწვეული ლექტორი

განათლება:

2021 წ.-დან დღემდე - დოქტორანტურა: ორგანიზაციული და პერსონალური განვითარება, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2019 წ.-დან დღემდე - მაგისტრატურა: ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი.

2017-2019 წწ. მაგისტრი: ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2013-2017 წწ. ბაკალავრი: სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პედაგოგიური გამოცდილება:

2022 წლიდან: მოწვეული ლექტორი, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

2020 წ.-დან დღემდე: HR უფროსი სპეციალისტი - სს. არდი დაზღვევა.

2019–2020 წწ.: კონტრაქტების აღმასრულებელი - ვოიაჟ ტურს ჯორჯია.

2019 წ.: პროექტის ასისტენტი - Donate.ge (საქართველოს ბანკი).