პეტრიწის პორტალი

                                                                          

პეტრიწის პორტალი არის ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის აკადემიური, ელექტრონული პლატფორმა. პორტალის სახელწოდება სათავეს იღებს შუა საუკუნეების დიდი ქართველი ფილოსოფოსის იოანე პეტრიწის ზედწოდებიდან. პორტალი აერთიანებს ფილოსოფიის, თეოლოგიის და სოციალურ მეცნიერებთა სფეროებში მომუშავე ქართველ და უცხოელ მკვლევრებს.