აკადემიური პერსონალი

ფილოსოფია/ქრისტიანული ფილოსოფია
თენგიზ ირემაძე - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
ლალი ზაქარაძე - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
უდო რაინჰოლდ იეკი - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
ჰელმუტ შნაიდერი - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
მიხეილ გოგატიშვილი - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
გიორგი ხუროშვილი - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
მანანა სანაია - ფილოსოფიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
ნიკოლოზ კოპალეიშვილი - ფილოსოფიის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი
ბესიკ მაშავა - ფილოსოფიის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი
რუსუდან ზოიძე - ფილოსოფიის დოქტორანტი, ასისტენტი
გიორგი ჭანიძე - ფილოსოფიის დოქტორანტი, ასისტენტი

 

ფსიქოლოგია/სოციოლოგია
ირაკლი კახიძე - სოციოლოგი, ფილოსოფიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი  
გიორგი კაპანაძე - ფილოსოფოსი, ასისტენტ-პროფესორი 
ბექარი ტრიანტაფილლუ - ფსიქოლოგი, ასისტენტ-პროფესორი
ეკა დათიაშვილი - ფსიქოლოგი, ასისტენტ-პროფესორი
ირინა კვარაცხელია - ფსიქოლოგი, ასისტენტი
ბექა სხირტლაძე - ფსიქოლოგი, მოწვეული ლექტორი

 

თეოლოგია/ფილოლოგია
მიტროპოლიტი გრიგოლი - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
ნარგიზ თავართქილაძე - ასოცირებული პროფესორი
არქიმანდრიტი დიონისე გვიმრაძე - ასისტენტ-პროფესორი
დეკანოზი ამბროსი ხოშტარია - ასისტენტ-პროფესორი
მღვდელი სვიმონ ბუკია - ასისტენტ-პროფესორი
ნანა გალდავა - ასისტენტ-პროფესორი
ელენა ფარღალავა - ასისტენტ-პროფესორი
დეკანოზი ნიკოლოზ კორძახია - ასისტენტი
თეა ვადაქარია - ასისტენტი
ზაზა ჭანტურია - ასისტენტი
ნანა ბოკუჩავა - ასისტენტი