აკადემიური პერსონალი

ფილოსოფია/ქრისტიანული ფილოსოფია

თენგიზ ირემაძე - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი

ლალი ზაქარაძე - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი

მიხეილ გოგატიშვილი - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი

უდო რაინჰოლდ იეკი - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი

ჰელმუტ შნაიდერი - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი

მანანა სანაია - ფილოსოფიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

გიორგი ხუროშვილი - ფილოსოფიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

ნიკოლოზ კოპალეიშვილი - ასისტენტი

 

თეოლოგია

მიტროპოლიტი გრიგოლიფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი

დეკანოზი ლევან მათეშვილი - ისტორიის დოქტორი, პროფესორი

დეკანოზი ალექსი ქშუტაშვილი - თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი

დეკანოზი ამბროსი ხოშტარია - ასისტენტ-პროფესორი

მღვდელი სვიმონ ბუკია - ასისტენტ-პროფესორი

ირაკლი თოთიბაძე - ასისტენტ-პროფესორი

დეკანოზი ნიკოლოზ კორძახია - ასისტენტი

გოჩა ბარნოვი - თეოლოგიის დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი

 
სოციალური მეცნიერებები/სოციოლოგია

გიორგი თავაძე - ფილოსოფიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

ირაკლი კახიძე - სოციოლოგი, ასოცირებული პროფესორი  

 

ფილოლოგია

დარეჯან ლაბუჩიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი

ნარგიზ თავართქილაძე - ასოცირებული პროფესორი

ნანა გალდავა - ასისტენტ-პროფესორი

ელენა ფარღალავა - ასისტენტ-პროფესორი

ნინო ძნელაძე - ისტორიის დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი