აკადემიური პერსონალი

ფილოსოფია/ქრისტიანული ფილოსოფია
თენგიზ ირემაძე - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
ლალი ზაქარაძე - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
მიხეილ გოგატიშვილი - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
უდო რაინჰოლდ იეკი - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
ჰელმუტ შნაიდერი - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
მანანა სანაია - ფილოსოფიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
გიორგი ხუროშვილი - ფილოსოფიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
არქიმანდრიტი დიონისე გვიმრაძე - ასისტენტ-პროფესორი
გიორგი კაპანაძე - ასისტენტ-პროფესორი 
ნიკოლოზ კოპალეიშვილი - ასისტენტი
დეკანოზი ნიკოლოზ კორძახია - ასისტენტი
ბესიკ მაშავა - ასისტენტი

 

თეოლოგია
მიტროპოლიტი გრიგოლი - ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი
დეკანოზი ლევან მათეშვილი - ისტორიის დოქტორი, პროფესორი
დეკანოზი ალექსი ქშუტაშვილი - თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი
დეკანოზი ამბროსი ხოშტარია - ასისტენტ-პროფესორი
მღვდელი სვიმონ ბუკია - ასისტენტ-პროფესორი
 
სოციალური მეცნიერებები
იოახიმ ფონ ვედელი - პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 
ირაკლი კახიძე - სოციოლოგი, ასოცირებული პროფესორი  

 

ფილოლოგია
დარეჯან ლაბუჩიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი
ნარგიზ თავართქილაძე - ასოცირებული პროფესორი
ნანა გალდავა - ასისტენტ-პროფესორი
ელენა ფარღალავა - ასისტენტ-პროფესორი
ნინო ძნელაძე - ისტორიის დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი