ნანა ბოკუჩავა

განათლება:

2017-2020 წწ.: ფსიქოლოგიის მაგისტრი, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სპეციალიზაცია: ქრისტიანული ფსიქოლოგია. სამაგისტრო ნაშრომის თემა: „მეცნიერებისა და რელიგიის ურთიერთმიმართების პრობლემა XX საუკუნის პირველი ათწლეულის ქართულ აზროვნებაში“, სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი გიორგი კაპანაძე

1990-1994 წწ.: სასულიერო აკადემიის ქრისტიანული ანთროპოლოგიის ფაკულტეტი, საღვთისმეტყველო საგნების პედაგოგის კვალიფიკაციით. სასულიერო აკადემიის სადიპლომო ნაშრომი: „ძველი ქართული ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა“, სამეცნიერო ხელმძღვანელი - მიტროპოლიტი იოანე გამრეკელი.

1984-1989 წწ.: ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ფილოლოგისა და ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის სპეციალობით (სადიპლომო თემა: „ფსალმუნური სახისმეტყველება ქართულ აგიოგრაფიაში“, გადამუშავებული ვერსია დაიბეჭდა ჟურნალ „ჯვარი ვაზისაში“ 1990 წელს).

1984-1989 წწ.: თსუ-ს მეორად ფაკულტეტზე მხატვრული თარგმანის სპეციალობით (ინგლისური ენა - არასრული კურსი).

1982 წ.: გ. ტაბიძის სახელობის 51-ე საშუალო სკოლა.

1981 წ.: მე-4 სამუსიკო სკოლა ფორტეპიანოს განხრით.

პედაგოგიური გამოცდილება:

2009 წლიდან დღემდე: მთაწმინდელების სკოლა.

2006 - 2008 წწ.: წმინდა გიორგის საერო სკოლაში.

2001 - 2005 წწ.: ბაირონის საშუალო სკოლა.

სამუშაო გამოცდილება:

2021 წლიდან: ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ასისტენტი ფილოლოგიის მიმართულებით.

2000 წლიდან: „საპატრიარქოს უწყებანის“ რედაქტორის მოადგილე.

2000 წლიდან: საბავშვო გაზეთი „ალილუია“ (რედაქტორის მოადგილე).

1999 -2000 წწ.: „საპატრიარქოს უწყებანი“ საკვირაო სახარებების განმარტებები ძველ ქართველ და რუსულ წყაროებზე დაყრდნობით.

1999 -2000 წწ.: სახელმწიფო ტელევიზია-საავტორო გადაცემა სახელწოდებით: „შეხვედრა“.

1995-1999 წწ.: (გაზეთის სრულ რეორგანიზაციამდე) პირველი დამოუკიდებელი საზოგადოებრივ პოლიტიკური გაზეთის „ივერია-ექსპრესის“ სარედაქციო საქმიანობა, თანადამფუძნებელი და რედაქტორის მოადგილე კულტურის, რელიგიისა და განათლების სფეროში. „ივერია-ექსპრესში“ მუშაობისას საფუძველი ჩაეყარა საპატრიარქოს გაზეთ „საპატრიარქოს უწყებანს“.

1984-89 წწ.: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - „პრეს-კლუბისა“ და „სტუდენტური ფურცლის“ დამაარსებელი.

1984-89 წწ.: საქართველოს საპატრიარქო-მონაწილეობა სტოკჰოლმის სახარებისა და საპატრიარქოს მიერ ბიბლიის ახალქართული გამოცემების დამუშავებაში (სრულ გამოცემამდე).

1983-84 წწ. სახელმწიფო ტელევიზიის გამოთვლით ცენტრი - ამოცანათა ექსპლუატაციისა და ინფორმაციის მომზადების განყოფილებაში ტექნიკოსი.