აკადემიური კალენდარი

 

აკადემიური კალენდარი

2022-2023 სასწავლო წელი

შემოდგომის სემესტრი

 

აკადემიური სემესტრის დაწყების თარიღი: 17ოქტომბერი, 2022 .

აკადემიური სემესტრის დასრულების თარიღი: 25 თებერვალი, 2023 .

აკადემიური სემესტრის პერიოდში უქმე დღეები:

1 ნოემბერი – „კოლხეთის“ ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაული

23 ნოემბერი – გიორგობა

19 დეკემბერი – წმ. ნიკოლოზ მირონ-ლუკიის მთავარეპისკოპოსის ხსენება

1-15 იანვარი – საშობაო არდადეგები

19 იანვარი – ნათლისღება

15 თებერვალი – მირქმის დღესასწაული

შუალედური შეფასების პერიოდი: VIII-XV კვირა

დასკვნითი შეფასების პერიოდი: 13 თებერვალი - 18 თებერვალი, 2023 .

დამატებითი გამოცდის/გამოცდების ჩატარებისა და დამატებით გამოცდაზე / გამოცდებზე სტუდენტის მიღწევის შეფასების პერიოდი: 20 თებერვალი - 25 თებერვალი, 2023 .

 

გაზაფხულის სემესტრი

 

აკადემიური სემესტრის დაწყების თარიღი: 13 მარტი, 2023 .

აკადემიური სემესტრის დასრულების თარიღი: 22 ივლისი, 2023 .

აკადემიური სემესტრის პერიოდში უქმე დღეები:

12 აპრილი - 23 აპრილი - სააღდგომო არდადეგები

9 მაისი – ფაშიზმზე გამარჯვების დღე.

12 მაისი - საქართველოს ეკლესიის, როგორც სამოციქულო საყდრის, დამაარსებლის – წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე.

26 მაისი – დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე.

შუალედური შეფასების პერიოდი: VIII-XV კვირა

დასკვნითი შეფასების პერიოდი: 3 ივლისი - 8 ივლისი, 2023 .

დამატებითი გამოცდის/გამოცდების ჩატარებისა და დამატებით გამოცდაზე/გამოცდებზე სტუდენტის მიღწევის შეფასების პერიოდი: 17 ივლისი - 22 ივლისი, 2023 .