კატეგორია: ცალკეული გამოცემები

ახალი რუსული იმპერიალიზმი და კავკასია, რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2015 წ.

ჰელმუტ შნაიდერი – ძენ-ბუდიზმის ესთეტიკა. ვაბი-საბი და მშვენიერების ევროპული იდეა ახალი რუსული იმპერიალიზმი და კავკასია

ახალი რუსული იმპერიალიზმი და კავკასია

 

თავისუფლების იდეა ფილოსოფიაში, თეოლოგიასა და სოციალურ მეცნიერებებში, რედაქტორი: თ. ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2016 წ.

ჰელმუტ შნაიდერი – ძენ-ბუდიზმის ესთეტიკა. ვაბი-საბი და მშვენიერების ევროპული იდეა თავისუფლების იდეა ფილოსოფიაში, თეოლოგიასა და სოციალურ მეცნიერებებში

 

ნეტარი ავგუსტინე - ქრისტიანობის მასწავლებელი, რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2017 წ.

ჰელმუტ შნაიდერი – ძენ-ბუდიზმის ესთეტიკა. ვაბი-საბი და მშვენიერების ევროპული იდეა ნეტარი ავგუსტინე - ქრისტიანობის მასწავლებელი

 

ჟან გრონდენი - რელიგიის ფილოსოფია, ფრანგულიდან თარგმნა დ. ლაბუჩიძე-ხოფერიამ; რედაქტორები: თ. ირემაძე, გ. თავაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2018 წ. 

ჰელმუტ შნაიდერი – ძენ-ბუდიზმის ესთეტიკა. ვაბი-საბი და მშვენიერების ევროპული იდეა ჟან გრონდენი - რელიგიის ფილოსოფია

 

თანამედროვე უნივერსიტეტის მისია, რედაქტორები: მიტროპოლიტი გრიგოლი (ბერბიჭაშვილი), უდო რაინჰოლდ იეკი, თენგიზ ირემაძე; თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2018 წ.

ჰელმუტ შნაიდერი – ძენ-ბუდიზმის ესთეტიკა. ვაბი-საბი და მშვენიერების ევროპული იდეა თანამედროვე უნივერსიტეტის მისია

 

ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფია, კრებულის რედაქტორი თ. ირემაძე; თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2019 წ.

 ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფია

 

მიტროპოლიტი კალისტე (უეარი) - შესაქმის მართლმადიდებლური ხედვა, ინგლისურიდან თარგმნა გ. ხუროშვილმა; რედაქტორები: მიტროპოლიტი გრიგოლი (ბერბიჭაშვილი), თ. ირემაძე; თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2019 წ.

 შესაქმის მართლმადიდებლური ხედვა

 

დეკანოზი ჩად ჰეტფილდი - პროტოპრესვიტერი ალექსანდრე შმემანი და სეკულარიზმი: წინასწარმეტყველური  ხმა,  ინგლისურიდან თარგმნა გ. ხუროშვილმა; რედაქტორები: მიტროპოლიტი გრიგოლი (ბერბიჭაშვილი), თ. ირემაძე; თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2019 წ.

 როტოპრესვიტერი ალექსანდრე შმემანი და სეკულარიზმი: წინასწარმეტყველური ხმ

 

ქრისტიანული ფილოსოფიის სათავეებთან - კლიმენტ ალექსანდრიელი, კაბადოკიელი მამები, გაიუს მარიუს ვიქტორინუსი, ნეტარი ავგუსტინე, ბოეციუსი. კრებულის რედაქტორები: თენგიზ ირემაძე, ჰელმუტ შნაიდერი, გიორგი ხუროშვილი. თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2019 წ.

 ქრისტიანული ფილოსოფიის სათავეებთან

 

მიტროპოლიტი კალისტე (უეარი) - მართლმადიდებლობა და ჩვენი დრო, ინგლისურიდან თარგმნა გ. ხუროშვილმა; რედაქტორები: მიტროპოლიტი გრიგოლი (ბერბიჭაშვილი), თენგიზ ირემაძე, გიორგი ხუროშვილი; თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2019 წ.

 მართლმადიდებლობა და ჩვენი დრო

 

ქრისტოს იანარასი - ფსიქოანალიზი და მართლმადიდებლური ანთროპოლოგია, ინგლისურიდან თარგმნა გიორგი ხუროშვილმა; რედაქტორი: თენგიზ ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2019 წ.

 ფსიქოანალიზი და მართლმადიდებლური ანთროპოლოგია

 

ალენ ბადიუ - ეთიკა, ფრანგულიდან თარგმნა დოდო ლაბუჩიძე-ხოფერიამ; რედაქტორი: თენგიზ ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2019 წ.

 ალენ ბადიუ - ეთიკა

 

ინტერდისციპლინური კვლევები ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში (ფილოსოფია, ისტორია, ფილოლოგია, ფსიქოლოგია, პოლიტიკის მეცნიერება), რედაქტორები: თენგიზ ირემაძე, გიორგი ხუროშვილი, თბილისი: „ნეკერი“, 2020 წ. 

 ინტერდისციპლინური კვლევები ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში

 

 

ეტიენ ჟილსონი - გონება და გამოცხადება, ინგლისურიდან თარგმნა მღვდელმა სვიმონ ბუკიამ; რედაქტორი: თენგიზ ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2020 წ.

 ეტიენ ჟილსონი - გონება და გამოცხადება

 

 

რომანო გუარდინი - მხსნელი მითოსში, გამოცხადებასა და პოლიტიკაში, ქართულად თარგმნა მღვდელმა სვიმონ ბუკიამ; სამეცნიერო რედაქტორი: თენგიზ ირემაძე, რედაქტორი: ნიკოლოზ კოპალეიშვილი, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2020 წ.

 მხსნელი მითოსში, გამოცხადებასა და პოლიტიკაში

 

მიტროპოლიტი იოანე (ზიზიულასი) - მართლმადიდებლური თეოლოგია და თანამედროვე ანთროპოლოგია, ინგლისურიდან თარგმნა გიორგი ხუროშვილმა; რედაქტორები: მიტროპოლიტი გრიგოლი (ბერბიჭაშვილი), თენგიზ ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2020 წ.

 მართლმადიდებლური თეოლოგია და თანამედროვე ანთროპოლოგია

 

დეკანოზი ფილიპ ლემასტერსი - ევქარისტიული საზოგადოების პოლიტიკური დამოწმება და სოციალური მსახურება, ინგლისურიდან თარგმნა გიორგი კაპანაძე; სამეცნიერო რედაქტორები: მიტროპოლიტი გრიგოლი (ბერბიჭაშვილი), გიორგი ხუროშვილი; რედაქტორი: ნიკოლოზ კოპალეიშვილი. თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2020 წ.

 ევქარისტიული საზოგადოების პოლიტიკური დამოწმება და სოციალური მსახურება

 

ჯაკომო რინალდი - XX საუკუნის იტალიური ფილოსოფია. მოკლე გადმოცემა და კრიტიკული შეფასება. ინგლისურიდან თარგმნეს გიორგი ჭანიძემ და რუსუდან ზოიძემ; რედაქტორი: თენგიზ ირემაძე. თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2020 წ.

 ჯაკომო რინალდი - XX საუკუნის იტალიური ფილოსოფია

 

ნარკვევები ქრისტიანულ ფილოსოფიაში, რედაქტორ-შემდეგენელი თენგიზ ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2021 წ.

 ნარკვევები ქრისტიანულ ფილოსოფიაში

 

მიტროპოლიტი იოანე (ზიზიულასი) - მართლმადიდებელი ეკლესია და თანამედროვეობა, ინგლისურიდან თარგმნა გ. ხუროშვილმა; რედაქტორები: მიტროპოლიტი გრიგოლი (ბერბიჭაშვილი), თენგიზ ირემაძე, გიორგი ხუროშვილი; თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2021 წ.

 მართლმადიდებელი ეკლესია და თანამედროვეობა

 

გურამ თევზაძე - კანტიანური კვლევები, ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა და წინათქმა დაურთო თენგიზ ირემაძემ, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2022 წ.

 გურამ თევზაძე - კანტიანური კვლევები

 

თენგიზ ირემაძე - შუა საუკუნეების ფილოსოფია, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2022 წ.

 შუა საუკუნეების ფილოსოფია

 

რიჩარდ სუინბერნი - ქრისტიანული თეიზმის დასაბუთებაში განვლილი ცხოვრება - ინგლისურიდან თარგმნა გიორგი ხუროშვილმა; რედაქტორი: თენგიზ ირემაძე, თბილისი: „ნეკერი“, 2023 წ.

 ქრისტიანული თეიზმის დასაბუთებაში განვლილი ცხოვრება

 

პოლ გავრილიუკი - ნეოპატრისტიკის სხვადასხვა მოდელები: გიორგი ფლოროვსკი, ვლადიმირ ლოსკი, ალექსანდრე შმემანი. ინგლისურიდან თარგმნა გიორგი ხუროშვილმა; რედაქტორი: მიტროპოლიტი გრიგოლი (ბერბიჭაშვილი), თბილისი: „ნეკერი“, 2023 წ.

 ნეოპატრისტიკის სხვადასხვა მოდელები...

 

ჯაკომო რინალდი - ჯოსაია როისი აბსოლუტისა და ინდივიდის შესახებ, ინგლისურიდან თარგმნა ნიკოლოზ კოპალეიშვილმა, რედაქტორი: თენგიზ ირემაძე, თბილისი: „ნეკერი“, 2023 წ.

 ჯოსაია როისი აბსოლუტისა და ინდივიდის შესახებ

 

ბესიკ მაშავა - თეოდორე აბუკურას ფილოსოფიური თეოლოგია. თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2023 წ.

 თეოდორე აბუკურას ფილოსოფიური თეოლოგია

 

ნიკოლოზ კოპალეიშვილი - ნეტარი ავგუსტინეს ფილოსოფიური ანთროპოლოგია. თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2023 წ. 

 ნეტარი ავგუსტინეს ფილოსოფიური ანთროპოლოგია

 

ირაკლი კახიძე - ძალაუფლების ტრანსფორმაცია ინფორმაციულ საზოგადოებაში. თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2023 წ. 

 ძალაუფლების ტრანსფორმაცია ინფორმაციულ საზოგადოებაში

 

თენგიზ ირემაძე - პოსტჰუმანისტური ფილოსოფია. დიდი იდეების კრიზისისა და მსხვრევის ურთიერთმკვეთი კონტექსტები. თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2023 წ. 

 პოსტჰუმანისტური ფილოსოფია