კურსდამთავრებულთა ასოციაცია

კურსდამთავრებულთა ასოციაცია არის ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეული, რომელშიც ერთიანდებიან უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები. 

ასოციაციის მიზნები:

  • უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებს შორის კომუნიკაციისა და კოორდინაციის უზრუნველყოფა;
  • უნივერსიტეტის საქმიანობის მხარდაჭერა;
  • საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში კურსდამთავრებულთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;
  • ფილოსოფიური და საღვთისმეტყველო განათლების პოპულარიზება.

ასოციაციის საქმიანობის ფორმები -  მიზნების მისაღწევად ასოციაცია ახორციელებს შემდეგ საქმიანობას:

  • ინფორმაციას აწვდის წევრებს უნივერსიტეტში მიმდინარე და დეგეგმილი პროექტებისა და ღონისძიებების შესახებ;
  • ორგანიზებას უწევს უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებსა და სტუდენტებს შორის შეხვედრებს, გეგმავს და ახორციელებს ერთობლივ პროექტებს;
  • ეწევა ქველმოქმედებას;
  • ახორციელებს არაფორმალური განათლების პროექტებს.
ადმინისტრაცია/წევრები:

სევერიან შენგელია, ქრისტიანული ფილოსოფიის მაგისტრი (პრეზიდენტი)

თეა ვადაქარიაქრისტიანული ფილოსოფიის მაგისტრი (დასავლეთ საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი)

სოფო ტალახაძექრისტიანული ფილოსოფიის მაგისტრი (აღმოსავლეთ საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი)

არქიმანდრიტი დიონისე გვიმრაძექრისტიანული ფილოსოფიის მაგისტრი 

მღვდელი ლაზარე ქაჯაია, ქრისტიანული ფილოსოფიის მაგისტრი 

მარიამ კუპრავა, ქრისტიანული ფილოსოფიის მაგისტრი 

ბესიკ მაშავაქრისტიანული ფილოსოფიის მაგისტრი 

მღვდელი კირიონ უგრეხელიძე, ქრისტიანული ფილოსოფიის მაგისტრი 

ნიკოლოზ კოპალეიშვილიქრისტიანული ფილოსოფიის მაგისტრი 

ალექსანდრე ტყებუჩავაქრისტიანული ფილოსოფიის მაგისტრი 

ლევან კოპაძექრისტიანული ფილოსოფიის მაგისტრი