ადმინისტრაცია

 

   

   დეკანოზი თევდორე ბასილაია 

   ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 

                                                                                  

   

   ზაზა ჭანტურია

   საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სტუდენტური აქტივობების საკოორდინაციო სამსახურის უფროსი

 

                                                                       

   ინგა ალანია                                                                                                  

   დეკანის თანაშემწე                                                                  

 

   

   ირინე კვარაცხელია

   ბიბლიოთეკის გამგე