სიახლეები

2018 წლის 5 თებერვალს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა სამეცნიერო სემინარი „ისლამური ფილოსოფია“. სემინარს უძღვებოდა პროფესორი იოახიმ ფონ ვედელი. სემინარზე განხილული იქნა ისლამური აზროვნების საფუძვლები და განვითარება. სემინარის მუშაობაში აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ ქრისტიანული ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტები და უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები. სემინარი აქტიური დისკუსიის თანხლებით წარიმართა.

05.02.2018

2018 წლის 30 იანვარს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის მკვლევარის,  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორ  მაგდა მჭედლიძის მოხსენება თემაზე: „იოანე პეტრიწის 'განმარტების' ტექსტის კრიტიკისათვის“. მოხსენებას ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის სტუდენტები და პროფესორ-მასწავლებლები. შეხვედრა აქტიური დისკუსიის თანხლებით წარიმართა.

30.01.2018

ბ-ნი სევერიან შენგელიას თანადგომით, რესტავრირება ჩაუტარდა ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში დაცულ  ორ მნიშვნელოვან გამოცემას (გიორგი ცინცაძის წიგნადი ფონდი): 1. ტონკმელისი ( = მელიტონ კელენჯერიძე), „სიმართლე ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის შესახებ“, ქუთაისი, 1905 წ. (რუსულ ენაზე); 2. ალექსანდრე ცაგარელი, „წერილები და შენიშვნები ქართული საეკლესიო საკითხის შესახებ“, სანკტ-პეტერბურგი, 1912 წ. (რუსულ ენაზე). სარესტავრაციო სამუშაო შეასრულა ბ-ნმა რევაზ ოჩიგავამ.

აღნიშნული გამოცემები მეტად მნიშვნელოვანია, რადგან ისინი ასახავენ XX საუკუნის დასაწყისში საქართველოში არსებულ დამოკიდებულებას ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხის მიმართ.

24.12.2017

2017 წლის 18 დეკემბერს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის ფარგლებში გაიმართა კონფერენცია თემაზე: „ქრისტიანული ფილოსოფიის კლასიკოსები: ნეტარი ავგუსტინე“. კონფერენციაზე მოხსენებით წარსდგნენ ქრისტიანული ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამის II კურსის სტუდენტები. კონფერენცია აქტიური დისკუსიის თანხლებით წარიმართა.

18.12.2017

2017 წლის 5 დეკემბერს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში, განგრძობადი განათლების პროგრამის („ქრისტიანობა და თანამედროვეობა“) ფარგლებში, გაიმართა თეოლოგიის დოქტორის დეკანოზ ალექსი ქშუტაშვილის მოხსენება თემაზე „ბიოეთიკის საკითხები საეკლესიო სამართლის კონტექსტში“. მომხსენებელმა ვრცლად ისაუბრა ბიოეთიკისა და კანონიკური სამართლის ურთიერთობის მნიშვნელოვან ასპექტებზე. მოხსენება აქტიური დისკუსიის თანხლებით წარიმართა, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ ქრისტიანული ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის მაგისტრანტები, ასევე, ფოთისა და  ხობის ეპარქიის სასულიერო პირები. 

05.12.2017

2017 წლის 16 ნოემბერს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში, განგრძობადი განათლების პროგრამის („ქრისტიანობა და თანამედროვეობა“) ფარგლებში გაიმართა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის ნოდარ ბელქანიას მოხსენება თემაზე: „ადამიანის ბიოგრაფია: პიროვნების ბიოლოგიური, ფსიქიკური და სულიერი განვითარება“. მოხსენებას ესწრებოდნენ ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი და საპატრიარქოს განათლების ცენტრის თავმჯდომარე, რუსთველი მიტროპოლიტი იოანე, ასევე უნივერსიტეტის პროფესორები და სტუდენტები. ღონისძიება აქტიური დისკუსიის თანხლებით წარიმართა. 

16.11.2017

2017 წლის 15 ნოემბერს ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა გიორგი თავაძემ წაიკითხა მოხსენება თემაზე „რელიგიური ფუნდამენტალიზმის იდეოლოგიური საფუძვლები“. თავისი ლექციის ფარგლებში მომხსენებელმა ყურადღება გაამახვილა თანამედროვე ფუნდამენტალიზმის გამომწვევ მიზეზებზე და იმ იდეოლოგიებზე, რომლებიც  საფუძვლად უდევს ფუნდამენტალისტურ შეხედულებებს. მომხსენებელმა, ასევე, გააანალიზა ის მეთოდები, რომლებსაც ფუნდამენტალისტური მოძრაობები იყენებენ საკუთარი მსოფლმხედველობის გასავრცელებლად (ტერორისტული ქსელების შექმნა, ძალადობის პროპაგანდა, ინტერნეტ-სივრცის გამოყენება და ა.შ.). მოხსენებას ესწრებოდნენ ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ქრისტიანული ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები და ფოთისა და ხობის ეპარქიის სასულიერო პირები. მოხსენება საინტერესო და აქტიური დისკუსიით დასრულდა. 

15.11.2017

2017 წლის 24 ოქტომბერს ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა ბერლინ-ბრანდენბურგის მეცნიერებათა აკადემიის სამართლისა და ინსტიტუციური პასუხისმგებლობის საერთაშორისო კვლევითი ჯგუფის კოორდინატორის დოქტორ დეტლეფ ფონ დანიელსის ლექცია თემაზე: „პოპულიზმის კრიტიკა პლატონთან“. ლექციას ესწრებოდნენ ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ქრისტიანული ფილოსოფიის და ქრისტიანული ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტები. ლექციის შემდეგ გაიმართა კოლოქვიუმი, რომლის ფარგლებშიც დოქტორმა დანიელსმა ვრცლად და ამომწურავად უპასუხა მსმენელთა შეკითხვებს. 

24.10.2017

2017 წლის 26 სექტემბერს კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა პროფესორ ჯაკომო რინალდის (ურბინოს უნივერსიტეტი, იტალია) ლექცია თემაზე: „ჰეგელის თვითცნობიერების ფილოსოფიის მეტაფიზიკური წანამძღვრები“. ლექციას ესწრებოდნენ ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ქრისტიანული ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები და ფოთისა და ხობის ეპარქიის სასულიერო პირები. შეხვედრა აქტიური დისკუსიის თანხლებით წარიმართა. 

26.09.2017

2017 წლის 22-23 სექტემბერს ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ფილოსოფია და ქრისტიანობა - ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფია. კონფერენციის ორგანიზატორი იყო ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივი.  კონფერენციის მუშაობაში ქართველ მეცნიერებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელის შემოქმედების ცნობილმა უცხოელმა მკვლევარებმა.

23.09.2017