სიახლეები

2019 წლის 18 მარტს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა დიპლომების გადაცემის საზეიმო ცერემონია. მაგისტრის დიპლომი გადაეცა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქრისტიანული ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამის 14 კურსდამთავრებულს. კურსდამთავრებულებს სიტყვით მიმართეს ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორმა, მიტროპოლიტმა გრიგოლმა, ფოთის მერმა, საკრებულოს თავმჯდომარემ, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ და უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებმა. აღსანიშნავია, რომ სწორედ 2018 წლის კურსდამთავრებულებს, პირველად საქართველოში, მიენიჭათ ქრისტიანული ფილოსოფიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 

18.03.2019

2019 წლის 12 თებერვალს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა სამეცნიერო კონფერენცია „ქრისტიანული ჰერმენევტიკა - ისტორია და თანამედროვეობა“. კონფერენციაზე განხილული იქნა ქრისტიანული ჰერმენევტიკის აქტუალური საკითხები, მასში მონაწილეობდნენ უნივერსიტეტის კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივის მეცნიერ-თანამშრომლები და მკვლევარები. კონფერენციას ესწრებოდა უნივერსიტეტის რექტორი, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი, პროფესორ-მასწავლებლები, სტუდენტები და სასულიერო პირები.

12.02.2019

2019 წლის 1 თებერვალს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში, ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის სამეცნიერო სექციის - კავკასიური ფილოსოფიის პრობლემები (ხელმძღვანელი: პროფ. ლალი ზაქარაძე) - ფარგლებში, გაიმართა მორიგი კონფერენცია თემაზე: „კავკასიური ფილოსოფია გვიანი ანტიკურობის ხანასა და შუა საუკუნეებში“. კონფერენციაზე მოხსენებები წარადგინეს უნივერსიტეტის ქრისტიანული ფილოსოფიის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებმა. კონფერენცია აქტიური დისკუსიის თანხლებით წარიმართა.

01.02.2019

2019 წლის 26 იანვარს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „შუა საუკუნეების ფილოსოფიის ინტერკულტურული კონტექსტი“. კონფერენციაში მონაწილეობას იღებდნენ უნივერსიტეტის ქრისტიანული ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები. კონფერენციაზე, შუა საუკუნეების ფილოსოფიის მნიშვნელოვანი კონცეფციები და პარადიგმები  განხილული იქნა სხვადასხვა კულტურათა ურთიერთობის კონტექსტში. კონფერენცია აქტიური დისკუსიის თანხლებით წარიმართა.

26.01.2019

2018 წლის 27 დეკემბერს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში, ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის სექციის („ადრექრისტიანული ფილოსოფიის კლასიკოსები“) ფარგლებში გაიმართა კონფერენცია თემაზე: „წმ. გრიგოლ ნაზიანზელი - ბიზანტიური საღვთისმეტყველო ფილოსოფიის ფუძემდებელი“. კონფერენციაზე მოხსენებით წარსდგნენ უნივერსიტეტის ქრისტიანული ფილოსოფიის დოქტორანტი ბესიკ მაშავა და ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამის I კურსის სტუდენტები: გიორგი ჭანიძე, რუსუდან ზოიძე, ლაშა ხალვაში, დეკანოზი ილია ლომაია, მღვდელი დავით ლომთაძე და ესმა ტაგიძე. კონფერენციაზე წარმოდგენილი მოხსენებები შეეხებოდა გრიგოლ ნაზიანზელის მოღვაწეობისა და აზროვნების სხვადასხვა მნიშვნელოვან ასპექტებს. კონფერენცია აქტიური დისკუსიის თანხლებით წარიმართა. 

27.12.2018

2018 წლის 24 დეკემბერს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში, ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის სექციის - „ადრექრისტიანული ფილოსოფიის კლასიკოსები“ - ფარგლებში გაიმართა სამეცნიერო კოლოქვიუმი, რომელიც მიეძღვნა დიდ ქრისტიან მოაზროვნეს არისტიდე ათენელ ფილოსოფოსს. მასზე მოხსენებით წარსდგნენ ქრისტიანული ფილოსოფიის დოქტორანტები ბესიკ მაშავა და ნიკოლოზ კოპალეიშვილი, ასევე, ქრისტიანული ფილოსოფიის მაგისტრანტები ნიკოლოზ სამხარაძე და ირაკლი შარტავა. მოხსენებების შემდეგ გაიმართა დისკუსია.

 
24.12.2018

2018 წლის 11 დეკემბერს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა ფილოსოფიის მკვლევარის ბ-ნი ლანსელოტ ფლეტჩერის სემინარი სპინოზას „ეთიკის“ შესახებ. სემინარი წარიმართა „ნელი კითხვის“ მეთოდით, მასზე განხილული იქნა სპინოზას „ეთიკის“ მეთოდოლოგიური და შინაარსობრივი მხარეები, საუბარი წარიმართა ნაშრომის მიზანდასახულობისა და ფილოსოფიის განვითარებაზე მისი გავლენის შესახებ. სემინარს ესწრებოდნენ ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორ-მასწავლებლები, სტუდენტები და სასულიერო პირები. სემინარი აქტიური დისკუსიის თანხლებით მიმდინარეობდა. 

11.12.2018

2018 წლის 10 დეკემბერს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა ფილოსოფიის მკვლევარის ბ-ნი ლანსელოტ ფლეტჩერის სემინარი პლატონის „სახელმწიფოს“ შესახებ. სემინარი წარიმართა „ნელი კითხვის“ მეთოდით, მასზე განხილული იქნა პლატონის „სახელმწიფოს“ ფილოსოფიური, პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული და ისტორიული შრეები. სემინარს ესწრებოდნენ ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორ-მასწავლებლები, სტუდენტები და სასულიერო პირები. სემინარი აქტიური დისკუსიის თანხლებით მიმდინარეობდა. 

10.12.2018

2018 წლის 8 დეკემბერს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა ასისტენტ-პროფესორ გიორგი კაპანაძის ლექცია თემაზე: „სამართლიანობის გაგება თანამედროვე პოლიტიკურ ფილოსოფიაში“. ლექციის ფარგლებში ასისტენტ-პროფესორმა კაპანაძემ მიმოიხილა სამართლიანობის ცნების განვითარების ტენდენციები თანამედროვე პოლიტიკური ფილოსოფოსების ნააზრევში. ლექციას ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები. ლექციის დასასრულს გაიმართა დისკუსია. 

08.12.2018

2018 წლის 7 დეკემბერს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა ასოც. პროფესორ გიორგი ხუროშვილის საჯარო ლექცია თემაზე: „პლატონი და არისტოტელე ისლამური პოლიტიკური ფილოსოფიის სათავეებთან“, ლექციის ფარგლებში შედგა ასოც. პროფესორ ხუროშვილის ახალი ნაშრომის „პლატონი ალ-ფარაბის პოლიტიკურ ფილოსოფიაში“ პრეზენტაცია. ნაშრომი გამოსცა კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითმა არქივმა. ლექცია/პრეზენტაციას ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორ-მასწავლებლები, სტუდენტები, ქ. ფოთის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და სასულიერო პირები. ლექციის დასასრულს გაიმართა დისკუსია.

 
07.12.2018