სიახლეები

ნიკოლოზ კოპალეიშვილის დისერტაციის საჯარო დაცვა

25.07.2022
2022 წლის 25 ივლისს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის ნიკოლოზ კოპალეიშვილის დისერტაციის საჯარო დაცვა თემაზე „ნეტარი ავგუსტინეს ფილოსოფიური ანთროპოლოგია“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ ირემაძე).
დისერტაციამ უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა. სადისერტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით ნიკოლოზ კოპალეიშვილს მიენიჭა ფილოსოფიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.