სიახლეები

პროფესორ ლალი ზაქარაძის მოხსენება

19.11.2016

2016 წლის 19 ნოემბერს ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში, კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივის ორგანიზებით, მუდმივმოქმედი სემინარის „ქრისტიანობა და თანამედროვეობა“ ფარგლებში, გაიმართა პროფ. ლალი ზაქარაძის მოხსენება თემაზე: „განათლება და ტოლერანტობა“. მომხსენებელმა საფუძვლიანად გააანალიზა ტოლერანტობის ცნების მნიშვნელობა და წარმოადგინა მისი ისტორიულ-ფილოსოფიური კონტექსტი. მან ყურადღება გაამახვილა თანამედროვე სამყაროში ტოლერანტობისა და განათლების ურთიერთკავშირის მნიშვნელობაზე და, ასევე, მიუთითა ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში ამ მხრივ ცვლილებების განხორციელების აუცილებლობაზე. მოხსენებას დაესწრნენ უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები, ფოთისა და ხობის ეპარქიის სასულიერო პირები, საზოგადოების წარმომადგენლები. მოხსენების დასასრულს გაიმართა ხანგრძლივი და საინტერესო დისკუსია.