განცხადებები

ზაფხულის სკოლა იდეების ისტორიაში

2019 წლის 14-17 ივლისს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი გამართავს ზაფხულის სკოლას იდეების ისტორიაში (თავისუფლება - სამართლიანობა - სახელმწიფო). სკოლას გაუძღვება სორბონის უნივერსიტეტის (პარიზი VIII) პროფესორი ნორბერტ ვასცეკი.