განცხადებები

სამუშაო შეხვედრა ახალი საქართველოს უნივერსიტეტსა და წმ. ვლადიმირის სემინარიას შორის

2019 წლის 5 მაისს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტისა და ნიუ-იორკის წმ. ვლადიმირის სემინარიის წარმომადგენელთა შორის სამუშაო შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრის ფარგლებში განხილული იქნება სასწავლო და სამეცნიერო პროექტების განხორციელების საკითხები.