განცხადებები

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა

2018 წლის 27 ივლისს, 11:00 საათზე, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართება ქრისტიანული ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამის II კურსის სტუდენტების სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა.