განცხადებები

კურსდამთავრებულთა ასოციაციის ღონისძიება

2019 წლის 23 მაისს, 15:00 საათზე, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართება კურსდამთავრებულთა ასოციაციის ღონისძიება - პრეზენტაცია თემაზე:

„საფილოსოფიო-საღვთისმეტყველო განათლება და ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის საქმიანობა“.

სპიკერები:

  • სევერიან შენგელია, ასოციაციის პრეზიდენტი - შესავალი სიტყვა.
  • სოფიო ტალახაძე - განათლებისა და ცოდნის მიღების ფსიქოლოგიური ასპექტები.
  • ნიკოლოზ კოპალეიშვილი - ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის კვლევითი მიზნები და ამოცანები.
  • ბესიკ მაშავა - ცოდნისა და რწმენის პარადიგმა თანამედროვეობაში.