განცხადებები

ასოც. პროფ. მაგდა მჭედლიძის მოხსენება

2018 წლის 30 იანვარს, 16:00 საათზე, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართება ასოც. პროფესორ მაგდა მჭედლიძის მოხსენება თემაზე: „იოანე პეტრიწის 'განმარტების' ტექსტის კრიტიკისათვის“.  მაგდა მჭედლიძე არის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და ამავე უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი.