განცხადებები

ასოც. პროფ. გიორგი თავაძის მოხსენება

2017 წლის 15 ნოემბერს, 16:00 საათზე,  გაიმართება ასოც. პროფ. გიორგი თავაძის მოხსენება თემაზე: „რელიგიური ფუნდამენტალიზმის იდეოლოგიური საფუძვლები“.