უნივერსიტეტი პრესაში

თენგიზ ირემაძე - გვიანი ანტიკური ხანის ნეოპლატონური ტრადიცია შუა საუკუნეების საქართველოში II

30.03.2019