სიახლეები

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის სხდომა

17.06.2022

2022 წლის 17 ივნისს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის სხდომა, რომლის ფარგლებშიც ფსიქოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი მიენიჭათ შემდეგ მაგისტრანტებს: მღვდელი ილია ვარშანიძე სანდრო ქუშაშვილი ლანა ლუხუტაშვილი სოფიო ნადირაშვილი.