გალერეა

პლატონის პოლიტიკური ფილოსოფიის შესახებ გამართული კონფერენციის შეჯამება