გალერეა

დეკანოზ ჩად ჰეტფილდისათვის საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების ცერმონია