გალერეა

მიტროპოლიტ გრიგოლის მონოგრაფიის - „იონა ხელაშვილის მეტაფიზიკური კონცეფცია“ - პრეზენტაცია