ვიდეო ბლოგი

დეკანოზი ნიკოლოზ კორძახია: ნემესიოს „ემესელი 'ბუნებისათვის კაცისა'“