განცხადებები

ნიკოლოზ კოპალეიშვილის დისერტაციის დაცვა

2022 წლის 25 ივლისს, 15:00 საათზე, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართება ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტ ნიკოლოზ კოპალეიშვილის სადოქტორო დისერტაციის საჯარო დაცვა.
 
სადისერტაციო თემა: „ნეტარი ავგუსტინეს ფილოსოფიური ანთროპოლოგია“.
 
სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელი: პროფ. თენგიზ ირემაძე.