სიახლეები

სამეცნიერო სემინარი „კულტურის ფილოსოფია“

06.02.2018

2018 წლის 6 თებერვალს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა სამეცნიერო სემინარი „კულტურის ფილოსოფია“. სემინარს უძღვებოდა პროფესორი იოახიმ ფონ ვედელი. სემინარზე განხილული იქნა კულტურისა და რელიგიის მიმართების ფილოსოფიური ასპექტები. სემინარის მუშაობაში აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ ქრისტიანული ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტები და უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები. სემინარი აქტიური დისკუსიის თანხლებით წარიმართა.