სიახლეები

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის სხდომა

29.08.2019

2019 წლის 29 ივლისს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის ღია სხდომა. სხდომაზე წარმოდგენილი იყო ექვსი სამაგისტრო ნაშრომი, სამი ქრისტიანული ფილოსოფიისა და სამი ქრისტიანული ფსიქოლოგიის მიმართულებით. კომისიამ შეაფასა სამაგისტრო ნაშრომები და მაგისტრობის კანდიდატებს მიანიჭა ფილოსოფიის მაგისტრისა და ფსიქოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხები.