სიახლეები

პროფ. მაგდა მჭედლიძის მოხსენება

30.01.2018

2018 წლის 30 იანვარს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის მკვლევარის,  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორ  მაგდა მჭედლიძის მოხსენება თემაზე: „იოანე პეტრიწის 'განმარტების' ტექსტის კრიტიკისათვის“. მოხსენებას ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის სტუდენტები და პროფესორ-მასწავლებლები. შეხვედრა აქტიური დისკუსიის თანხლებით წარიმართა