სიახლეები

პროფ. ჰელმუტ შნაიდერის სემინარი: „სულისა და სხეულის ურთიერთმიმართების პრობლემა ანტიკურ აზროვნებაში“

19.10.2019

2019 წლის 19 ოქტომბერს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა პროფესორ ჰელმუტ შნაიდერის სემინარი: „სულისა და სხეულის ურთიერთმიმართების პრობლემა ანტიკურ აზროვნებაში“. სემინარს ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის დოქტორანტები და მაგისტრანტები. სემინარი აქტიური დისკუსიის თანხლებით წარიმართა.