გალერეა

ტელევიზია ერთსულოვნება საერთაშორისო კონფერენციის - „სივრცის გაგება გლობალურ სამყაროში“ - შესახებ.