გალერეა

კონფერენცია „სივრცის გაგება გლობალურ სამყაროში" - დახურვა