გალერეა

კონფერენცია: „შუა საუკუნეების ფილოსოფიის ინტერკულტურული კონტექსტი“