გალერეა

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ნეტარი ავგუსტინე - ქრისტიანობის მასწავლებელი“.