გალერეა

ინტერდისციპლინური სამეცნიერო დისკუსია თემაზე „ქრისტიანობა და თანამედროვე მეცნიერება“.