გალერეა

ასოც. პროფესორ გიორგი ხუროშვილის საჯარო ლექცია და წიგნის პრეზენტაცია