განცხადებები

უცხოელ პროფესორთა ლექციები

2023 წლის ივნისში ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართება უცხოელ პროფესორთა ლექციებისა და მოხსენებების ციკლი. პროგრამა იხილეთ აქ.