განცხადებები

შემაჯამებელი შეხვედრა პროფ. ჯაკომო რინალდისთან

2019 წლის 18 ოქტომბერს, 10:00 საათზე, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართება შემაჯამებელი შეხვედრა ურბინოს უნივერსიტეტის პროფესორ ჯაკომო რინალდისთან. შეხვედრის ფარგლებში პროფ. რინალდი სერტიფიკატებს გადასცემს სამი კვირის განმავლობაში მის ხელმძღვანელობით გამართული ლექცია-სემინარების მონაწილეებს.