განცხადებები

სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვა

2022 წლის 17 ივნისს, 15:00 საათზე, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართება სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის ღია სხდომა. რომლის ფარგლებშიც წარმოდგენილი იქნება ქრისტიანული ფსიქოლოგიის მიმართულებით შესრულებული სამაგისტრო ნაშრომები.